Veelgestelde vragen

Heb ik een verwijzing nodig?

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. U kunt direct een afspraak maken met de sportchiropractor, zonder dat dit gevolgen heeft voor de vergoeding door de zorgverzekeraars. De hoogte van de vergoedingen loopt echter sterk uiteen, afhankelijk van de verschillende verzekeraars. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren naar de voorwaarden.

Worden de behandelingen vergoed?

Vrijwel alle zorgverzekeraars hebben chiropractie in hun (aanvullende) pakket opgenomen, zie hiervoor het vergoedingenoverzicht. Voor alle verzekeraars geldt dat zij behandelingen vergoeden die uitgevoerd zijn door sportchiropractoren die geregistreerd zijn bij de SCN (Stichting Chiropractie Nederland) en/of lid zijn van de NCA (Nederlandse Chiropractoren Associatie). Alle NVSC leden zijn geregistreerd bij de SCN en lid van de NCA. 

Wat is het verschil tussen chiropractie, osteopathie, manuele therapie en fysiotherapie?

Chiropractie, osteopathie, manuele therapie en fysiotherapie zijn allen genees- en/of behandelwijzen waarin het bewegingsapparaat centraal staat. Chiropractie benadrukt daarin de wisselwerking tussen het zenuwstelsel (onze hersenen, het ruggenmerg en de perifere zenuwen) en het bewegingsapparaat en daarmee samenhangende klachten. Daar de wervelkolom centraal staat in deze samenhang heeft de chiropractor een zeer groot deel van zijn/haar opleiding besteed aan de diagnose en behandeling van met name wervelkolom gerelateerde problematiek.

In vergelijking met de andere beroepen onderscheidt chiropractie zich door de kennis van het bewegingsapparaat (in het bijzonder van de wervelkolom), het zenuwstelsel, het analyseren van röntgen- en MRI-foto’s en door algemene diagnostische vaardigheden met elkaar te integreren. Geregistreerde chiropractoren hebben dan ook altijd een universitaire opleiding afgerond, hetgeen niet perse geldt voor de andere beroepen.

Gaat een behandeling ten koste van mijn eigen risico?

Voor chiropractie geldt geen verplicht eigen risico. Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering en niet voor zorg uit het aanvullend pakket.

Hoe verloopt een behandeling door een sportchiropractor?

Als u voor het eerst een sportchiropractor bezoekt, gaat hij of zij globaal als volgt te werk:

    1. De behandeling begint met een vraaggesprek naar uw gezondheidstoestand, leefgewoonten, sport en klachten.
    2. De sportchiropractor gaat vervolgens verder met een lichamelijk onderzoek waarin hij neurologische, orthopedische en chiropractische onderzoeksmethoden toepast.

    3. Aan de hand van deze onderzoeken kijkt de sportchiropractor of uw klacht chiropractisch behandeld kan worden en bespreekt hij of zij de mogelijkheden met u. Eventueel wordt u doorverwezen naar een specialist of huisarts.

    4. Dan kan de behandeling van start gaan. De sportchiropractor maakt hierbij gebruik van meerdere behandeltechnieken, waaronder nauwkeurig gedoseerde druktechnieken (manipulaties) op de wervelkolom, schedel of elders en spier-en stretchtechnieken. Daarnaast is het mogelijk dat u oefeningen krijgt voorgeschreven of advies over een goede houding of voeding meekrijgt.

Is de behandeling pijnlijk?

Over het algemeen zijn de chiropractische behandelingen niet pijnlijk. Wanneer een behandeling gevoelig of pijnlijk kan zijn, vertelt uw sportchiropractor u dat altijd van te voren.

Betere prestaties en minder blessures

Maak een afspraak met een sportchiropractor in de buurt